www.ráithín.ie

Coiste Gaeilge

Is grúpa daltaí a bhfuil spéis agus dúil acu sa Ghaeilge iad Cinnirí na Gaeilge. Tá meascán daltaí ó Bhliain a hAon go Bliain a Sé mar bhall den ghrúpa seo le seachtar Ardchinnirí atá go léir san Idirbhliain. Is ar bun an teanga agus an cultúr a chur chun cinn sa scoil a bunaíodh Cinnirí na Gaeilge. Tá na hArdchinnirí tiomanta paiseanta seo freagrach as imeachtaí scoile a eagrú a phléann le teanga, cultúr, agus oidhreacht na Gaeilge agus iad ag luí go mór le meon agus spriocanna an Ghaelcholáiste. Tacaíonn na Cinnrí eile leis na hArchinnirí i réimse béalaí éagsúla. Is mian leis na Cinnirí a gcomhdhaltaí a spreagadh chun an teanga a úsáid agus a láidriú agus chun cion a chothú ar an Ghaeilge lasmuigh den seomra ranga.

Bealt 06
2024
Scoil Dúnta
Bealt 20
2024
Scrúduithe Tí
Bealt 21
2024
Gradam B4
Bealt 23
2024
Gradam B6
Bóthar Bhaile Átha Cliath, Bré, Co. Chill Mhantáin.
01 2865180
Location
© 2024 www.ráithín.ie