Coláiste Ráithín

Stailc Domhanda 15ú Márta

Stailc Domhanda do Ghníomhú ar son na hÁeráide Aoine 15ú Márta
12-Márta-19

B'fhéidir go bhfuil a fhios agat go bhfuil “Stailc Domhanda do Ghníomhú ar son na hAeráide” beartaithe don Aoine 15 Márta 2019.
Aontaímid go léir go bhfuil gá le gníomh práinneach maidir le hathrú aeráide agus spreagtar muid go mór trí ghníomhú mac léinn. Mar sin féin, ní mór ceist a chur faoi oiriúnacht stailc scoile, go háirithe idtaobh sábháilteacht mac léinn.
Tar éis dul i gcomhairle leis an bhfoireann agus le Comhairle na Mac Léinn, beidh Coláiste Ráithin ar oscailt mar is gnáth do ranganna ar an Aoine 15 Márta, agus táthar ag súil go bhfreastalóidh mic léinn orthu mar is gnáth. Chun an lá a chomóradh molaimid do dhaltaí siúl chun na scoile mas féidir agus beidh Lá Solais Nádúrtha againn, áit a mbeidh soilse sna seomraí ranga múchta don lá.
Is féidir le daltai freastal ar an ocáid seo mas mian leo go neamhspleach, in éineacht le tuismitheoirí go hidéalach. Más mian leat go rachadh do iníon / mac leat chuig an imeacht seo Dé hAoine, seol nóta sa Dialann Déardaoin 14 Márta.
Tá súil agam go n-aithníonn tuismitheoirí castachtaí an cháis seo. Cé gur mian linn tacaíocht a thabhairt do shaincheist an-tábhachtach ní mór dúinn smaoineamh ar shláinte agus ar shábháilteacht gach duine.
***************
You may be aware that a “Global School Strike for Climate Action” is planned for Friday March 15th 2019.
We all agree that urgent action on climate change is necessary and are greatly encouraged by student activism. However, one must question the appropriateness of a school strike, and there are serious concerns that it raises for student safety.
Following consultation with Staff and with the Students Council, Coláiste Ráithin will be open as normal for classes for all years on Friday March 15th, and students are expected to attend as normal. To mark the day we encourage students to walk to school where possible and we will have a Natural Light Day, where overhead lights in classrooms will remain turned off for the day.
There may be students who want to attend this event and they may do so in a non-representative capacity, ideally accompanied by parents. If you wish your daughter/son to go with you to this event on Friday, please send a note in the Dialann on Thursday 14th March.
I hope that parents recognise the complexities of this situation. While we wish to support a very important issue we must be mindful of the health and safety of all.

M.Fómh
19 2019
Turas Bl4 go Carlingford
M.Fómh
27 2019
Lá saor
D.Fómh
04 2019
Torthaí: An Teastas Sóisearach
D.Fómh
08 2019
Lá Fóirne
D.Fómh
09 2019
Zeminar
14-Bealt-2019
Míle buíochas le Anvil, Bré & The Village Bookshop, Clocha Liath as ucht duaiseanna a thabhairt dúinn.
08-Aib-2019
The School of Rock, Ceoldráma Choláiste Ráithín, Whale Treatre, 10-12 Aib, Euro 10.
02-Aib-2019
Scoláireachtaí Ghaeltachta 2019. Comórtas do dhaltaí ó Bhl 1&2. Spriocdháta Aoine,5 Aibreáin. Competition for Gaeltacht Scholarships to Col Chonnacht, An Spidéal, Galway 26 June-17 July now open to first and second year students
12-Már-2019
Imeachtaí: Mí na Nollag-Márta
Enquire
Contact
Bóthar Bhaile Átha Cliath,
Bré,
Co. Chill Mhantáin,


01 2865180

Location
© 2019 Coláiste Ráithín